Bezpečnosť v Cirque du Soleil absolútnou prioritou od roku 1984

Karolína Šimeková
6 min čítania

Od roku 1984 Cirque du Soleil považuje bezpečnosť pre svojich umelcov vo všetkých show za absolútnu prioritu. Vo firemnej kultúre je hlboko zakorenená starostlivosť o umelcov. Zdravie a bezpečnosť má prednosť pred všetkými umeleckými či obchodnými rozhodnutiami.

Slnečný cirkus vytvoril pracovné metódy, ktoré minimalizujú zdravotné riziká práce artistov. Deň čo deň sa spoločnosť uisťuje, že jej vybavenie a pracovné prostredie je v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi.

Prispôsobené vzdelávacie programy pre bezpečnosť

Od okamihu, keď je profesionálny umelec prijatý do Cirque du Soleil, prechádza komplexným vzdelávacím programom pod vedením odborníkov. Tento vzdelávací program a optimálne pracovné podmienky sú nevyhnutné k tomu, aby artisti svoje čísla zvládali bezpečne.

Pred obsadením do show musí väčšina umelcov Cirque du soleil absolvovať individuálne školenia až niekoľko mesiacov. Platí to pre každého umelca – či sa jedná o bývalého atléta, alebo experta už zbehlého v cirkusovom umení. Školenie je v dvoch úrovniach. Akrobatická zložka sa zameriava na správne zvládnutie všetkých pohybov, ktoré vyžaduje číslo. Umelecká zložka pomáha umelcovi rozvíjať jeho osobnosť a vyjadrovať emócie s cieľom stvárniť postavu.

Osobitne je venovaný záujem pre výučbu rôznych manévrov na manipulačných zariadeniach ako aj napríklad na správne umiestnenie artistu na akrobatických zariadeniach. Zamestnanci zabezpečujú aby umelec smeroval svoj tréning úplne bezpečne. Takmer sto lektorov z celého sveta sa podieľa na výcviku artistov. Títo odborníci pochádzajú z oblastí rôznych športov, akrobacie, tanca, hudby či divadla. Na základe ich odborných znalostí, každý z nich dohliada na umelca individuálne a vedie ho. V roku 2010 sa takmer 600 umelcov v Montreale pripravovalo k riadnemu obsadeniu do jedného z predstavení Slnečného cirkusu.

Doprovod elitných špecialistov ako prostriedok prevencie

Okrem trénerov a školiteľov je každému umelcovi k dispozícii interný tím kvalifikovaných odborníkov zaisťujúcich fyzickú či psychickú starostlivosť. Prítomnosť týchto odborníkov pomáha vytvárať riadené a bezpečné prostredie.

Dvaja alebo traja fyzioterapeuti sú priamo na mieste v každej show. Približne desať ich je nepretržite k dispozícii v centrále Cirque du Soleil v Montreale. Títo pracovníci poskytujú starostlivosť na dennej báze. Spolupracujú s trénermi, podieľajú sa na telesnej zdatnosti artistov a realizujú konkrétne vzdelávacie programy zamerané na zlepšenie držania tela alebo odstraňovanie nedostatkov. Psychológovia poskytujú podporu umelcom a pomáhajú im v rozvoji mentálnych a odborných znalostí pre správnu koncentráciu a relaxáciu. Okrem pomoci zvládania určitých ťažkostí, ako je únava, stres a úzkosť z odlúčenia od svojej rodiny, pomáhajú vytvárať zázemie pre prispôsobenie sa realite umenia a zábavného priemyslu. Pre umelcov je zabezpečená aj správna životospráva a vyvážená strava.  Cirque du Soleil je tiež neustále v kontakte so zdravotníckou sieťou, ktorá je k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek na planéte.

Okrem spomínaných odborníkov bezpečnostný proces zabezpečujú aj skúsení technici, ktorí dohliadajú na bezpečné pracovné prostredie artistov. Sú zodpovední za bezchybnú inštaláciu zariadení, náradí, rozličných technických systémov, vrátane automatizovaných zariadení. Dohliadajú a kontrolujú bezchybný stav a bezpečnosť.

Bezpečnostný protokol a podrobné analýzy rizík

V každom priemyselnom sektore, je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci súčasťou bežného pracovného dňa. V Cirque du Soleil platia tie najprísnejšie bezpečnostné protokoly na základe analýzy rizík pre obrovsky súbor prvkov, kde artisti skáču alebo sa hádžu do vzduchu. Dodržiavanie presných a podrobných protokolov sa vyžaduje pri všetkých akrobatických úkonoch vo všetkých predstaveniach Slnečného cirkusu. V ničom sa neimprovizuje. Každý akrobatický úkon sa analyzuje a skúmajú sa všetky jeho riziká.

Každé číslo je rozoberané v sérii jednotlivých pohybov, ktoré môžu spôsobiť zranenie či úraz. Pre každý pohyb odborníci určujú:

  • presné potencionálne riziko
  • zdroj rizika
  • osobu vystavenú riziku
  • pravdepodobnosť, že sa riziko naplní
  • stupeň závažnosti
  • opatrenia, ktoré sa majú prijať na zníženie rizika

Táto analýza sa popisuje starostlivo a intenzívne. Je plánovaná s kompletným akrobatickým vybavením, ktoré návrhári vytvorili a bude použité v predstavení.

Okrem analýzy rizík spojenými s rôznymi akrobatickými úkonmi, Cirque du Soleil tiež vyvíja niekoľko vlastných prísnych a komplexných bezpečnostných protokolov, ktoré pokrývajú širokú škálu aspektov súvisiacich s jeho činnosťou. Prítomné sú núdzové a záchranné postupy, certifikovanie akrobatických zariadení či inšpekcia k dodržiavaniu bezpečnostných protokolov. V rozsahu týchto protokolov je dokonca aj počasie. V prípade predstavení v exteriéroch sa berie do úvahy aj vietor, dážď, vlhkosť vzduchu a teplota.

Nízky výskyt úrazov

Rad preventívnych opatrení zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia umelcov. Tvorí optimálne podmienky. Školenia a skúsení pracovníci kvalifikovaní na poskytovanie dennej odbornej prípravy,  odborníci z každej oblasti zabezpečujúci pre umelcov psychické aj fyzické zázemie, presné dodržiavanie protokolov a postupov znižovania rizík zaisťujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť zariadení, umožňujú realizovanie akrobatických úkonom plne bezpečne.

Nie je prekvapujúce, že komplexná epidemiologická štúdia o povahe zranení v Cirque du Soleil realizovaná v rokoch 2002 a 2010 vedcami a lekármi z piatich vysokých škôl v Kanade a USA došla k záveru, že výskyt závažných zranení a úrazov v Slnečnom cirkuse je výrazne nižší ako u Národnej športovej vysokoškolskej akrobatickej asociácie v športoch ako je futbal, hokej, basketbal či gymnastika.

Fyzická zdatnosť je kľúčovou súčasťou cirkusového umenia. Bezpečnosť umelcov musí mať prednosť pred všetkým ostatným.

kľúčové slová:
zdieľať tento článok
Napísať komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *